Minnesbiblioteket — en bakgrund

Frans G. Bengtssons bibliotek förvarades från 1961 i ett källarutrymme i Gullspång. Ett häftigt regnväder 1972 förorsakade översvämning i lokalerna. Efter ett initiativ från Sune Jakobsson och med hjälp av Lions och Gullspångs kommun flyttades böckerna till en egen lokal vid torget i Gullspång 1978. Det visade sig snart svårt att göra biblioteket lätt tillgängligt för intresserade. Sune Jakobsson har arbetat som lärare och skolchef i kommunen samt Skaraborgs läns landstings kulturchef.

En ändring blev möjlig i samband med att kommunbiblioteket fick nya lokaler 1991. Minnesbiblioteket kunde flyttas dit och det blev lättare att besöka.

Biblioteket har katalogiserats på ideell basis av Sune Jakobsson. Katalogen är sökbar via webben efter att ha konverterats till LIBRA-format hösten 2003. I katalogen kan den intresserade se vad Frans G. hade i sitt bibliotek och dessutom vad han antecknade vid läsning. Många av böckerna innehåller nämligen anteckningar, kommentarer och understrykningar av författarens hand. Dessa har Sune Jakobsson fört in i katalogens anmärkningsfält.

Anmärkningarna visar prov på Frans G. Bengtssons minne och noggrannhet. Han ifrågasätter fakta och korrigerar stavning och interpunktion. Anteckningarna rymmer också en hel del omdömen om personer och företeelser.

Sune Jakobsson är noga med att påpeka av författarens handstil ibland är svår att läsa. Anmärkningarna kan därför vara behäftade med vissa fel. Vid en förnyad genomgång kommer feltolkningar som upptäcks att korrigeras. I filmerna som finns på denna hemsida är det Sune Jakobsson som berättar om Frans G. Bengtsson och bl.a. låter några som kände författaren berätta om honom.

Minnesbiblioteket som besöksmål och forskningsobjekt

Utställningen MER ÄN RÖDE ORM och konverteringen av bibliotekskatalogen ingick i det EU-finansierade biblioteksprojektet Bryggan 2001-2003. Avsikten var att ytterligare stärka ett intressant besöksmål och på ett nytt sätt öppna ett författarskap via Internet. På distans kan man studera vad Frans G. hade i sitt bibliotek och vad han noterade vid läsning. Den som vill studera på plats erbjuds en bra forskningsmiljö vid minnesbiblioteket, en IT-utrustad studie- och arbetsplats.